Změny v občanském zákoníku 2014

Únor 24th, 2014

Co dnes může nájemník?

Od ledna 2014 se nájemníci dočkají svých práv. V nájemním bytě mohou kouřit anebo mít čtyřnohého přítele i bez vašeho souhlasu. To vyplývá z paragrafů nového občanského zákoníku, který platí od ledna 2014 i pro staré nájemní smlouvy. Nájemníci si mohou ke svému bydlení přizvat další osobu, která není uvedena ve vaši smlouvě.

Váš souhlas nebude potřebný ani k pronajmutí vašim nájemníkem další části bytu, kterou sám nevyužívá. Avšak váš nájemník musí v bytě bydlet.

Nájemníci od 1. 1. 2014 nejsou omezování v počtu pronajatých bytů. Jen musí včas platit ve všech bytech nájem.

Pokud nejste se svým nájemníkem spokojeni, jako majitelé bytu ho přesto nemůžete vystěhovat. A to i v případě, kdy s nájemníkem nemáte uzavřenou písemnou, ale jen ústní smlouvu.

Zvyšovat nájemné můžete jednou ročně. I toto omezení vyplývá z nového občanského zákoníku. Pokud se jako majitelé bytu s nájemníkem nedomluvíte o navýšení ve smlouvě, můžete nájemné změnit jen jednou ročně a to nejvýše o 20% z průměrné úrovně, jakou mělo za poslední tři roky.

Jako dědic zpravidla zdědíte nájem po případné smrti nájemce. Pokud žil nájemce sám v domácnosti, povinnosti z nájmu přejdou na jeho dědice. Za dluhy, které se vyskytly po nájemcovi smrti odpovídají osoby, které s nájemcem žily ve společné domácnosti nebo nájemcův dědic. Pronajímatel i dědic mohou pak nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Podíly vlastníku bytů v domě na jeho společných částech bude možné vypočítat podle umístění, atraktivity nebo ceny bytu.

Na své stáří si pořiďte výměnek. Získáte právo k zaopatření do konce života nebo na dobu stanovenou ve smlouvě. Takovéto zaopatření ohledně výměnku si vlastník nemovitosti vymáhá například u svých dětí.

K bydlení můžete pronajmout i jiné prostory. Například kanceláře, které ale musí splňovat hygienické podmínky pro bydlení. Pozor dejte při pronajmutí bydlení v upraveném sklepě. Takovýto sklep k bydlení nemusí být zkolaudovaný. Po zjištění tohoto nedostatku můžete být stavebním úřadem podle stavebního zákona pokutování.

Přidat komentář


1 + 8 =

Filled Under: Jak pronajímat byty