Nájemce nemá peníze, kde je ziskat?

Leden 1st, 2011

Jak jsem se zmiňoval už v předchozím článku, každý by chtěl mít nájemníka, který je v bytě co nejméně, platí v čas a ještě nejlépe ho opravuje ze svých prostředků. Bohužel realita pronajímání v ČR je jiná a proto je dobré seznámit se i s možnostmi, které mohou pomoct v situacích kdy nájemník nemá dostatek finanční prostředků. Každý určitě zná někoho kdo přišel o dostal výpověď nebo jehož zaměstnavatel zkrachoval.

Jednou z možností, kde může nájemník vzít peníze je příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Nárok na dávku přitom nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o bydlení v rodinném domě. Příspěvek se vždy počítá z posledního kalendářního čtvrtletí a jeho výše roste se tím, jak nájemníkovi klesají přijmy.

Více informací získáte na portálu MPSV : http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

Přidat komentář


2 × 7 =

Filled Under: Jak pronajímat byty