Revize plynu a elektřiny

Prosinec 31st, 2010

Kdo zodpovídá za elektrická a plynová zařízení v nájemním bytě? Nájemník nebo nájemce?

Tato otázka Vás určitě napadne ihned při prvních televizních novinách kde uslyšíte o dalším výbychu plynu nebo požáru od elektroinstalace. Odpověď na tuto otázku, ale není vůbec jednoduchá.

Lhůty revizí jsou stanoveny v ČSN 33 1500. Z této normy vyplývá hlavně, že vlastník nemovitosti je povinen provádět pravidelné revize ve společných prostorách. Vás byt ovšem není společným prostorem a tedy to co je za dveřmi Vašeho bytu je již Vaše starost.
Vhodné je do nájemní smlouvy zakotvit předání elektrických a plynových zařízení do užívání nájemci. Toto drobností ve smlouvě se téměř zbavíte všech starostí a rizik. I přes to je vhodné na nájemce dohlížet, zda řádné provádí revize všech zařízení. Hlavně např. u plynových kotlů, kde i přes to, že kotel nezpůsobí nikomu újmu, může dojít k jeho poškození nebo rychlému opotřebení. I přes to doporučuji provádět revize zařízení vždy po dvou max. třech nájemnících (cca 5 let).

Co by nás ještě mohlo zajímat je  ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb., které obsahuje tyto důležité body:

– vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku,

– odběratel plynu má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Cena elektrorevize se pohybuje okolo 2000 Kč za byt u rodinného domu je to cca 3000 Kč

Cena revize Plynového zařízení bytu se pohybuje od 500 Kč u rodinného domu cca od 2000 kč.

Přidat komentář


9 × 5 =

Filled Under: Jak pronajímat byty